Thursday, February 9, 2012

แซ่บ!!ดาว-เดือน มศว ปี54

สำหรับผลการประกวดตำแหน่ง Freshmen Boy&Girl 2011 หรือ ดาวและเดือน ของมหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ที่ผ่านมา ก็ได้ตัวแทนที่พร้อมด้วยบุคลิกภาพและไหวพริบในการตอบคำถามชนะใจกรรมการจึงคว้าตำแหน่งไปครอง นั้นก็คือ นายชนะพล เกตุภู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ นางสาวพิชญาภร สุวรรณวุฒิพิจัย คณะสังคมศาสตร์ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของนิสิตในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เข้าประกวดดาวและเดือนระดับประเทศ และยังต้องเป็นตัวอย่างอัตลักษณ์นิสิต มศว ทั้ง 9 ประการ ได้แก่ ไฝ่รู้ตลอดชีวิต คิดเป็นทำเป็น หนักเอาเบาสู้ รู้กาลเทศะ เปี่ยมจิตสำนึกสาธารณะ มีทักษะสื่อสาร อ่อนน้อมถ่อมตน งามด้วยบุคลิก พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ และในวันนี้ teen.mthai.com ก็มีภาพ ดาว-เดือนคู่นี้ มาฝากกันค่ะ พร้อมด้วย ภาพผู้เข้าประกวดคณะอื่นๆ ที่น่ารักไม่แพ้กัน จ้ะ � นายชนะพล เกตุภู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางสาวพิชญาภร สุวรรณวุฒิพิจัย คณะสังคมศาสตร์ ภาพบรรยากาศภายใน มศว. (น่าจะซ้อมเชียร์กีฬาสีน่ะ) � รูปภาพตอนประกวด Freshmen [...]  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม